De Sectie Arabisch is onderdeel van de Vereniging van Leraren in Levende Talen. De Sectie Arabisch bestaat uit tal van afgestudeerde Arabisten en specialisten op het gebied van de Arabische taal. De Sectie heeft een breed netwerk in binnen- en buitenland en zet zich in om organisaties te adviseren over de Arabische wereld en de Arabische taal. De Sectie houdt zich ook bezig met het begeleiden van scholen met de invoering van de Arabische taal als keuzevak, schoolvak of examenvak en kan adviseren bij het aanstellen van de juiste docenten.

Laatste berichten

Methodes

Er zijn diverse lesmethodes beschikbaar om Arabisch te leren. Lesmethode Arabisch Stap voor Stap van uitgeverij CPS is te bestellen bij deze Sectie. Voorts is de Sectie Arabisch nauw betrokken bij de lerarenopleiding Arabisch in het kader van stages en afstudeertrajecten.

De Sectie Arabisch traint docenten Arabisch op vakdidactische en onderwijskundige wijze en houdt haar docenten op de hoogte van alle ontwikkelingen op het vakgebied. Op vragen als ‘wat leert men bij het vak Arabisch?’, ‘Waarom Arabisch? ’ en ‘waar is de Arabische taal te leren?’, kunt u h bij ons het antwoord vinden.

Bent u enthousiast geworden en  wilt u op de hoogte blijven van alle activiteiten rondom de Arabische taal, word dan lid van de Sectie Arabisch van de VLLT, Levende Talen.

www.levendetalen.nl