Weetjes over de Arabische taal

Algemene weetjes over de Arabische taal:

– In 22 landen is het Arabisch de officiële taal

– De Arabische taal staat op de 5e plaats van de wereldtalen.

– Met het Modern Standaard Arabisch ( MSA) kun je je in de hele Arabische wereld verstaanbaar maken.

– De Arabische taal ( MSA) is een moderne vreemde taal en wordt als schoolvak in het middelbaar onderwijs aangeboden als Startersvak.

– De Arabische taal is poëtisch en kalligrafisch.

– De Arabische taal is ook de taal van de godsdienst ‘islam’.

– Als je de Arabische taal leert, betekent dit niet dat je de godsdienst aan het leren bent!

Grammaticale weetjes over de Arabische taal:

– Het Arabische alfabet bestaat uit 28 letters.

– 27 letters zijn medeklinkers. 1 letter ( de 1e) is een klinker.

– 3 medeklinkers van het alfabet hebben ook de functie van een lange klinker.

– Elke letter uit het alfabet heeft 4 schrijfvormen. Om te weten welke vorm je schrijven moet, bepaal je of de letter aan het begin, het midden of aan het einde van het woord staat.

– 6 letters hebben maar 2 vormen. Hiervan zijn de losse vorm en de beginvorm hetzelfde en de tussenvorm en de eindvorm zijn hetzelfde.

– Arabische woorden worden alleen in medeklinkers geschreven.

– Het Arabisch schrijf je van rechts naar links.

– Hoofdletters bestaan niet in het Arabisch.

– De uitspraak van een woord is heel belangrijk: het is een klanktaal. Als je een letter verkeerd uitspreekt,  kan zomaar de betekening van het woord veranderen.

De Arabische cijfers:

– Arabische cijfers zijn de cijfers die wij in Europa toepassen. In Noord Afrika worden dezelfde cijfers gebruikt. In het Midden Oosten en de Golfstaten worden andere cijfers toegepast, namelijk die uit het Hindi/ Tamil.

– De Arabische cijfers worden net als in het Westen  van links naar rechts geschreven.